1. Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

- Hóa đơn giả;

- Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

- Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

- Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

- Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn trước ngày xác định bên lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hoá đơn không hợp pháp.

Sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

- Hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;

- Hóa đơn khống (hoá đơn đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hoá, dịch vụ không có thật một phần hoặc toàn bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

- Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;

- Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;

- Hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra;

- Hóa đơn mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

2. Những rủi ro gặp phải khi người nộp thuế sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

- Người nộp thuế có nguy cơ thiệt hại về tài chính: không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; không được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào ...

- Người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hoặc chuyển cơ quan công an để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Người nộp thuế có thể bị ảnh hưởng xấu tới uy tín, hình ảnh, mất đi sự cạnh tranh trên thị trường ...

3. Để phòng tránh việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp, người nộp thuế cần tìm hiểu các thông tin về người bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

- Thông tin về đăng ký thuế, trạng thái hoạt động (nơi đăng ký quản lý thuế, ngày cấp mã số thuế, ngày đóng mã số thuế, tình trạng hoạt động, địa chỉ trụ sở, ngày cấp giấy phép kinh doanh, ngày cấp quyết định thành lập, chủ sở hữu, người đại diện pháp luật, kế toán, mã ngành, nghề kinh doanh, tên ngành, nghề kinh doanh...). Dùng mã số thuế của người bán để tra cứu:

Cách 1: Qua Trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: gdt.gov.vn sau đó chọn mục TRA CỨU THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ.

Cách 2: Qua Cổng thông tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

- Thông tin về hóa đơn, biên lai: đơn vị phát hành, thời gian phát hành, thời gian hoá đơn, biên lai có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn, biên lai không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn, biên lai của người nộp thuế ngừng hoạt động, hoá đơn, biên lai đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn, biên lai không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế). Danh sách doanh nghiệp rủi ro, vi phạm (tên tổ chức, cá nhân; số quyết định; ngày quyết định; ngày dừng sử dụng hóa đơn đặt in...). Dùng các chỉ tiêu (mã số thuế của người bán, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn...) để tra cứu qua Trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: gdt.gov.vn sau đó chọn mục TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN.

- Thông tin khác (trốn thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cưỡng chế nợ thuế ...) được công khai trên cổng thông tin điện tử của các Cục Thuế.

Trường hợp phát hiện đối tượng sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dung không hợp pháp hóa đơn, chứng từ, người nộp thuế phản ánh qua đường dây nóng theo số điện thoại hoặc qua thư điện tử tới Cục thuế, Chi cục thuế trên địa bàn.

Nguồn: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM
Tòa Nhà AC, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (028)73006276
Hỗ trợ kỹ thuật: 19006276 (5.000đ/phút) - 19006676 (1.000đ/phút)
Email: info@smartvas.vn

© 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×
Số điện thoại
HOTLINE: 19006276 (5.000đ/phút) - 19006676 (1.000đ/phút)