Bảng giá
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - THÔNG TƯ 78

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ Phần Chữ ký số Vi Na xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 19/11/2021, Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na đã ký hợp đồng số 19/2021/HĐDV/TCT-VINA với Tổng Cục Thuế để trở thành tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 10 của Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Hệ thống hóa đơn điện tử của Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na đã được nâng cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Công Ty Cổ Phần Chữ ký số Vi Na xin trân trọng thông báo kể từ ngày 01/02/2023, chúng tôi sẽ áp dụng bảng giá hóa đơn điện tử như sau:

I. Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử:

Tên gói Số lượng
hóa đơn
Giá Phí bản quyền phần mềm
(theo năm)
Tổng cộng
năm đầu tiên
VAS 100 100 150,000 VNĐ 500,000 VNĐ 650,000 VNĐ
VAS 200 200 250,000 VNĐ 500,000 VNĐ 750,000 VNĐ
VAS 300 300 350,000 VNĐ 500,000 VNĐ 850,000 VNĐ
VAS 500 500 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
VAS 1000 1000 750,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,250,000 VNĐ
VAS 2.000 2000 1,150,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
VAS 3.000 3,000 1,550,000 VNĐ 500,000 VNĐ 2,050,000 VNĐ
VAS 4.000 4,000 1,800,000 VNĐ 500,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ
VAS 5.000 5,000 2,000,000 VNĐ 500,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
VAS 10.000 10,000 4,000,000 VNĐ 500,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ
TRÊN 10.000 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
Đăng ký

II. Bảng giá phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử:

Tên gói Số lượng
hóa đơn
Giá Phí bản quyền phần mềm
(theo năm)
Tổng cộng
năm đầu tiên
CTCN 100 100 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
CTCN 200 200 800,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ
CTCN 300 300 1,050,000 VNĐ 500,000 VNĐ 1,550,000 VNĐ
CTCN 500 500 1,500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
CTCN 1000 1,000 2,500,000 VNĐ 500,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ
Đăng ký

III. Bảng giá hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền:

Tên gói Số lượng
hóa đơn
Giá dịch vụ Phần mềm quản lý hóa
đơn khởi tạo từ máy
tính tiền/ 1 năm
Tổng cộng
POS 100 100 150,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
POS 200 200 250,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ
POS 300 300 350,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
POS 500 500 500,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ
POS 1.000 1,000 750,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 3,150,000 VNĐ
POS 2.000 2,000 1,150,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 3,550,000 VNĐ
POS 3.000 3,000 1,550,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 3,950,000 VNĐ
POS 4.000 4,000 1,800,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 4,200,000 VNĐ
POS 5.000 5,000 2,000,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 4,400,000 VNĐ
POS 10.000 10,000 4,000,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ 6,400,000 VNĐ
TRÊN 10.000 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
Đăng ký
Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×
Số điện thoại
HOTLINE: 19006276 (5.000đ/phút) - 19006676 (1.000đ/phút)